Projecten

Soms vraagt de invoering van een methodiek of uitwerking van een nieuwe wet tijdelijk extra inzet van een orthopedagoog / gedragsdeskundige. Of is een tijdelijke kartrekker nodig om een team weer in beweging te krijgen. Soms is een organisatie voornemens om een verandering door te voeren, worden er nieuwe mensen gezocht die hierbij passen, maar zijn ze niet direct voor handen. In die gevallen kan een interim gedragsdeskundige uitkomst bieden.

Ik kom graag tijdelijk uw team versterken. Vul het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.